Ergonomi


Ergonomi er samspillet mellem kroppen og den opgave der skal udføres.

Det vigtigt at håndtere opgaven med de mest hensigtsmæssige arbejdsbevægelser

og - stillinger for at forebygge muskelskeletbesvær.Social og Sund:

Ved forflytninger (manuel håndtering af personer) er det særdeles vigtigt at kende sin egen krop, borgerens/patientens problemstilling og hjælpemidlernes funktioner for at opnå bedste håndtering. Denne komplekse opgave kan give uro blandt medarbejdere, hvis der ikke er enighed om en fælles holdning, ligesom behovet for ændringer i boligen kan udfordre personalegruppens samarbejde i at implementere de bedste løsninger.

Temamøder, dialogmøder og lignende med en uvildig rådgiver skaber mulighed for at danne fælles forståelse og beslutninger i en ny sammenhæng - og nye idéer fremkommer.Kontor:

Mange virksomheder har indkøbt dyrt og godt inventar, men medarbejderne benytter det ikke! Hvorfor ikke? Måske tør de ikke!?

En gennemgang af skærmarbejdspladsen kan give medarbejderen ny indsigt og flere muligheder for at tilpasse inventaret individuelt. 

Ved eventuelle mangler eller problemstillinger, som medarbejderen ikke umiddelbart selv kan ændre på, vil arbejdsmiljøgruppen blive oplyst om dette, så der kan handles.
Produktioner, køkkener, lagre, håndværkere m.fl.:

Er tunge løft og akavede arbejdsstillinger en del af hverdagen? Skal inventaret udskiftes eller er det tid til at genopfriske hensigtsmæssige arbejdsstillinger? 

Fælles undervisning og gennemgang af arbejdsopgaver kan medvirke til ny inspiration og ændrede vaner.

Sparring og dialog kan bidrage til et bedre valg af værktøj, indretning eller maskiner, så pengene bruges bedst muligt på den lange bane.
Rengøring:

Bliver der mobbet eller moppet? I begge situationer er det vigtigt at undgå unødige belastninger. De ergonomiske principper udfordres  jævnligt ved rengøringsopgaver på grund af ubekvemme arbejdsstillinger eller dårlig indretning.

Har I kigget på alle muligheder, men er løbet tør for idéer til forbedringer og ønsker sparring - så lad os få en snak!